SoftwareForum Alssund Generalforsamling

Hvornår

marts 6, 2024    
4:00 pm - 4:30 pm

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Vi har i det forløbne år fået opdateret vores hjemmeside, så det nu er muligt både at tilmelde sig vores nyhedsbrev og vores arrangementer på siden
www.softwareforum.dk
Sædvanen tro vil vi opfordre alle software-udviklere at tilmelde sig nyhedsbrevet samt at komme med forslag til fremtidige emner og mulige foredragsholdere og emner, der har jeres interesse.

Desuden vil vi gerne invitere til vores årlige generalforsamling og til et efterfølgende foredrag.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 06.03.2024 fra kl. 16:00 i lokale M307 på Syddansk Universitet, Alsion i Sønderborg.
Generalforsamlingens dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Firmamedlemmer har 2 stemmer, men firmaer kan sende så mange deltagere, de ønsker. Tilmelding af hensyn til forplejningen senest den 28. februar kl. 12.
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal fremsendes til Søren Top på top@sdu.dk, senest den 21. februar, hvorefter de udsendes til medlemmernes kontaktpersoner per e-mail.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen / Best regards
SoftwareForum Alssund
Jörn Petersen
TEL: +45 73 12 13 71 (DIR)
MAIL: JPE@OJ.DK
WWW.SOFTWAREFORUM.DK

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.